Armáda České republiky

AČR

Základní informace

Armáda České republiky je hlavní složkou ozbrojených sil České republiky, které dále tvoří Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž.

Hlavním posláním ozbrojených sil České republiky je a vždy bude co nejefektivnější a nejlepší zabezpečení obrany území České republiky s využitím zásad kolektivní obrany dle článku 5 Washingtonské úmluvy.

Armáda České republiky je zapojena do integrované vojenské stuktury NATO, do systému obranného, operačního a civilního nouzového plánování, do procedurálních a organizačních aspektů jaderných konzultací a do společných cvičení a operací.

Od 1. ledna 2005 je Armáda České republiky plně profesionální.

 
Všechny mise jsou seřazeny podle časové posloupnosti.Od shora až dolů.