Armáda České republiky

Operace NATO Afghánistán

Mise ISAF Kábul

ISAF - 1. kontingent AČR na mezinárodním letišti Kábul

KAIA - Kabul International Airport

 

 1. kontingent Armády České republiky v silách ISAF na letišti KAIA

 

Velitel 1. kontingentu AČR:

major Ing. Pavel Jelínek

Počet osob v kontingentu: 65 + 5 (lékaři a zdravotníci)

 

Složení:

 • Chemická jednotka
 • Skupina OMLT (Operational Mentoring Liaison Team)
 • Skupina meteorologie, řízení letového provozu (ŘLP) a řízení vzdušných operací (AIR OPS)
 • Skupina logistické podpory (National Support Element - NSE)
 • Zdravotnická skupina

 Chemická jednotka

 • Počet příslušníků: 15 osob

Její příslušníci plní v misi sil ISAF vysoce specifické úkoly týkající se chemického zabezpečení ve prospěch velitelství ISAF v Kábulu, tj. vyhodnocování radiační, chemické a biologické situace v prostoru odpovědnosti, identifikace toxických a radioaktivních látek. Dále provádí odběr vzorků a jejich analýzu.

Velitel chemické jednotky: podplukovník Ing. Jaroslav Bartoš

 

Skupina OMLT (Operational Mentoring Liaison Team)

 • Počet příslušníků: 10 osob

Skupina pilotů a techniků přerovské základny má za úkol vycvičit afgánské kolegy v pilotáži a údržbě vrtulníků Mi-17 a Mi-24, které jsou předmětem daru České republiky vládě Afghánistánu.

Od poloviny dubna letošního roku působí na letišti v afghánském Kábulu OML tým, který je sestaven z vojáků náměšťské základny vrtulníkového letectva.

Jejich hlavním úkolem je nastolit systém ošetřování vrtulníkové letecké techniky Afghánské národní armády v souvislosti s dodáním vrtulníků AČR do užívání Afghan National Army (ANA). Dalším úkolem bude verifikovat systém přípravy leteckého personálu k létání a doporučit nutné změny v přípravě a vyhodnocování letů s cílem zamezit nežádoucím jevům ohrožujícím bezpečnost létání.

Velitel jednotky OMLT: kapitán Ing. Martin Vaniš

 

Meteorologická skupina

 • Počet příslušníků: 4 osoby

Meteorologická skupina kontingentu AČR je začleněna do sestavy Mezinárodní meteorologické jednotky KAIA. Jednotka pracuje v nepřetržitém směnném provozu (24/7) a mezi její hlavní úkoly patří meteorologické zabezpečení vzdušných i pozemních operací jednotek ISAF, nepřetržité sledování a vyhodnocování stavu a vývoje atmosféry, kódování meteorologických zpráv a jejich distribuce na místa řízení letového provozu a do mezinárodní výměny, jakož i vzdělávání meteorologů a leteckého personálu afghánské armády.

Meteorologická skupina je sestavena z dvou synoptiků a dvou pozorovatelů – radiosondážních operátorů, kteří jsou příslušníci Odboru hydrometeorologického zabezpečení Praha a leteckých základen Pardubice a Čáslav. V rámci Mezinárodní meteorologické jednotky KAIA plní příslušníci skupiny úkoly společně s meteorology dalších čtyř národností.

 

Řízení letového provozu

 • Počet příslušníků: 2 osoby

Pracovníci skupiny Řízení letového provozu jsou zařazeni do mezinárodního týmu zabezpečujícího letový provoz nejen kábulské oblasti, což zahrnuje několik stovek letů denně.

 

Skupina logistické podpory (National Support Element - NSE)

 • Počet příslušníků: 34 osob

Úkolem NSE je logistická podpora všech kontingentů Armády České republiky na území Afghánistánu.

 

Zdravotnická skupina

 • Počet příslušníků: 5 osob

 
Všechny mise jsou seřazeny podle časové posloupnosti.Od shora až dolů.