Armáda České republiky

Pozorovatelé

Pozorovatelé

Pozorovatelé


Vojáci Armády České republiky se k plnění úkolů v mírových misích vysílají na základě požadavků mezinárodních vládních organizací (OSN, OBSE, EU).

Jejich úkoly vyplývají z mandátů konkrétních mírových misí.

Zpravidla se jedná o monitorování politické, vojenské a bezpečnostní situace v oblasti ozbrojeného konfliktu, aktivní spolupráci s vládními i nevládními humanitárními organizacemi a aktivní účast při zprostředkování řešení sporu mírovou cestou.

Celkem 10 pozorovatelů:

  • 5 Gruzie (UNOMIG)
  • 3 DR Kongo (MONUC)
  • 1 Afghánistán (UNAMA)
  • 1 Kosovo (UNMIK)
  • 0 Libérie (UNMIL)
 
Všechny mise jsou seřazeny podle časové posloupnosti.Od shora až dolů.