Armáda České republiky

ALTHEA

Operace Evropské unie Bosna a Hercegovina

Evropská unie převzala odpovědnost za mírovou mnohonárodní operaci na území Bosny a Hercegoviny (BaH) od sil NATO dne 2. prosince 2004.

Cílem operace Althea je zachovat bezpečí a mír, ale mise má také přispět k většímu pokroku Bosny a Hercegoviny na cestě evropské integrace a k potírání korupce a organizovaného zločinu.


AČR ukončila účast v operaci ALTHEA ke dni 26. června 2008


 

Průběh účasti vojáků AČR

V důsledku pokračující redukce mírových sil Evropské unie ukončily v sobotu 30. června 2007 hlavní síly kontingentu AČR působení v mírových silách EUFOR na území Bosny a Hercegoviny.

V současné době je Armáda České republiky v mírových silách EUFOR zastoupena čtyřmi vojáky v řídících a odborných funkcích na hlavním velitelství sil EUFOR v Sarajevu.

Od roku 1996 do konce června 2007 se v operacích NATO (síly IFOR, SFOR I a SFOR II) a Evropské unie (EUFOR) na území Bosny a Hercegoviny vystřídalo 6750 příslušníků Armády České republiky.

Česká republika se do operace ALTHEA zapojila od jejího počátku. Kontingent AČR byl po celou dobu svého nasazení součástí sil mnohonárodního úkolového uskupení Sever pod velením Rakouska a odpovídal za ochranu a ostrahu základny jeho velitelství v Tuzle. V operaci ALTHEA se do konce června 2007 celkem vystřídalo na 400 příslušníků AČR.

V roce 2005 AČR ve prospěch velitelství mnohonárodního úkolového uskupení Sever poskytovala vrtulníkovou jednotku se dvěma transportními vrtulníky Mi-17. Vrtulníková jednotka plnila úkoly spojené s leteckým průzkumem a leteckou přepravou osob a materiálu. Příslušníci vrtulníkové jednotky AČR ze základny vrtulníkového letectva v Přerově za dobu svého působení v operaci nalétali na 920 operačních letových hodin, v jejichž průběhu přepravili 4563 osob a více než 71 tun materiálu.

26. 6. 2008

Čeští vojáci končí v Bosně a Hercegovině


Ve čtvrtek 26. června 2008 navštívil první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Josef Prokš základnu Butmir v Sarajevu při příležitosti ukončení mise příslušníků AČR v mezinárodní operaci EUFOR.

Během návštěvy se generál Prokš nejprve setkal s velitelem EUFOR generálmajorem Ignacio Martinem Villalainim a pohovořili o změnách, kterými země prošla za dobu působení mezinárodních jednotek.

Dále se generálmajor Prokš společně se zástupkyní velvyslance ČR v Bosně a Hercegovině Irenou Götzovou a vojenským přidělencem plukovníkem Jaromírem Skákalem zúčastnil ceremoniálu k ukončení působení příslušníků AČR v misi EUFOR.

Ceremoniál zahájil velitel EUFOR, který připomněl, že právě česká vlajka vlála na velitelství od počátku působení jednotek NATO a EU na území dnešní Bosny a Hercegoviny. Josef Prokš v proslovu poděkoval velení EUFOR za podporu a spolupráci s příslušníky AČR. Českému kontingentu pak poděkoval za dobře vykonanou práci, kterou odvedli ve prospěch NATO a EU.

 
  

Stažením vlajky České republiky a jejím předáním veliteli českého kontingentu podplukovníkovi Petru Vobornému bylo oficiálně ukončeno působení českých vojáků v misi EUFOR.

Na závěr ceremoniálu byla v „Memorial Park“ odhalena pamětní deska se jmény českých vojáků, kteří přišli o život během jejich působení v operacích na území Bosny a Hercegoviny. Pamětní desku odhalila Irena Götzová. Hlavní kaplan AČR podplukovník Jan Kozler se nad deskou se jmény vojáků krátce pomodlil a pronesl požehnání všem vojákům, kteří zasvěcují svůj život ochraně života a důstojnosti druhých.

   

Čeští vojáci na území Bosny a Hercegoviny působili nepřetržitě již od roku 1996 postupně pod hlavičkou NATO v silách IFOR, SFOR, SFOR II a naposledy od prosince 2004 v silách Evropské unie EUFOR v operaci Althea. Na konci června roku 2007 byla účast AČR v souvislosti s pokračující restrukturalizací sil EUFOR snížena z původního počtu cca 60 osob na současné čtyři vojáky, kteří plnili stanovené úkoly v řídících a odborných funkcích na velitelství sil EUFOR v Sarajevu. Na území Bosny a Hercegoviny se od roku 1996 vystřídalo na 6750 českých vojáků.

 

 
Všechny mise jsou seřazeny podle časové posloupnosti.Od shora až dolů.