Armáda České republiky

PRT Uruzgán

PRT Uruzgán

Na základě tohoto mandátu vyslala ČR do afghánské provincie Uruzgán v rámci Regionálního velitelství-jih (Regional Command-South, RC-S mise ISAF) 62 příslušníků mechanizované roty AČR z 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany.

Prostor odpovědnosti kontingentu:

Liberečtí příslušníci působí na nizozemské základně Camp Hadrian, společně s 200 příslušníky nizozemské armády. Základna FOB (= Forward Operating Base) Hadrian, Deh Rawod, provincie Uruzgán je dislokována cca 400 km jihozápadně od Kábulu a asi 200 km severně od Kandaháru. Základna je umístněna poblíž města Deh Rawod.

Převzetí operačního úkolu se uskutečnilo 1. července 2008 a předpokládaný termín předání operačního úkolu byl 31. března 2009.

Hlavní operační úkoly kontingentu:

Hlavním úkolem v Uruzgánu je ochrana a obrana obvodu nizozemské základny. Dalším důležitým úkolem, který bude zabezpečován strážní jednotkou, je zajištění prostoru pro přistání vrtulníků ve vnějším ochranném obvodu. Tento úkol plní hotovostní směna (stand by), která zaujme stanovená místa a monitoruje, popřípadě brání určený prostor. Jednotka je pro tento úkol vybavena dvěma vozidly s rušičkou a lafetovanými kulomety a ručními zbraněmi a dalšími prostředky (dýmovnice apod.).

Velitel strážní jednotky je mimo jiné zodpovědný za koordinaci činnosti při ochraně základny společně s příslušníky Afghan Security Guard (ASG), jejíž předsunuté základny se nacházejí do 10 km od základny, což vyžaduje návštěvy těchto základen. Tyto návštěvy plní funkci kontrolní, koordinační a byl při nich také realizován dovoz potřebného materiálu pro příslušníky ASG.

Důvodem odjezdu libereckých vojáků do zahraniční mise v Uruzgánu byla solidarita České republiky se spojenci. Nizozemsko ohlásilo v druhé polovině roku 2007 nedostatek vojáků pro ochranu základen PRT (provinční rekonstrukční týmy) v Uruzgánu a oficiálně požádalo o pomoc své spojence. ČR tuto žádost, společně se SR a Austrálií, vyslyšela a přislíbila pomoc.

PRT přispívají k podpoře ústřední vlády v provinciích, pomáhají při rekonstrukci země a při poskytování humanitární a rozvojové pomoci.

 Velitel kontingentu:

podplukovník Miroslav Brázda

Složení kontingentu:

Kontingent tvořilo 63 vojáků z povolání z pěti vojenských útvarů - velitelství 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany, 311. a 312. praporu radiační, chemické a biologické ochrany, 314. centra výstrahy ZHN a velitelství VP Tábor. • jádro tvořily dvě čety bojového zabezpečení od prrchbo - jedna četa složena z příslušníků chemických jednotek - zbytek kontingentu je doplněn příslušníky chemických odborností

• celkem bylo v kontingentu sedm žen

• více než polovina příslušníků kontingentu měla zkušenosti ze zahraničních misí - Kuvajt, Irák, Afghánistán, Balkán, mise OSN

 
Všechny mise jsou seřazeny podle časové posloupnosti.Od shora až dolů.