Armáda České republiky

SFOR II

SFOR II

velitelství a civilní - vojenská spolupráce, od 2002, Bosna a Hercegovina, 35 příslušníků

Další restrukturalizace sil SFOR, při níž se jejich početní stav snížil z 35 000 na zhruba 18 000 osob, pak byla provedena v roce 2001. Česká republika v té době přistoupila k posílení své přítomnosti v Kosovu v operaci Joint Guardian, zatímco účast v operaci Joint Forge v Bosně a Hercegovině se postupně snižovala.


S F O R II

V mírové misi SFOR II tak zůstalo v roce 2001 pouze 15 příslušníků AČR, kteří působili na jednotlivých velitelstvích nebo pokračovali v realizaci rozpracovaných projektů ve středisku civilně-vojenské spolupráce (Civil-Military Cooperation CIMIC) v Prijedoru.

Činnost skupiny CIMIC v Prijedoru a národního zastoupení Armády České republiky na velitelství mnohonárodní divize Jihozápad v Banja Luce byla ukončena v říjnu roku 2002.

Čeští vojáci však zůstali i nadále zastoupeni na velitelství SFOR v Záhřebu a Sarajevu. V roce 2004 působilo v operaci Joint Forge 7 důstojníků Armády České republiky. Svou misi ukončili v prosinci 2004, kdy úkoly převzala mise Evropské unie - ALTHEA.

Stránky Althea:

  • Althea

    Velitelé kontingentů AČR - hlavní styční důstojníci SFOR pro Chorvatsko:

plukovník Ing. Miroslav ŽIŽKA

  • prosinec 2001 - duben 2002

plukovník gšt Ing. Jaroslav KOLKUS

  • duben 2002 - říjen 2002

plukovník gšt. Ing. Jiří KUCHAŘ

  • říjen 2002 - duben 2003

podplukovník Ing. Petr SMOLA

  • od duben 2003 - říjen 2003

podplukovník Ing. Jaroslav KULÍŠEK

  • od říjen 2003 - duben 2004

podplukovník Ing. Ladislav BUČEK

  • od duben - prosinec 2004
 
Všechny mise jsou seřazeny podle časové posloupnosti.Od shora až dolů.