Armáda České republiky

TRVALÁ SVOBODA

ENDURING FREEDOM (Trvalá svoboda)

protiteroristická operace, 2002 - 2003, Kuvajt, 612 příslušníků

Poté, co byly 11. září roku 2001 uskutečněny teroristické útoky na budovy Světového obchodního centra a Pentagonu v USA, se v souladu s článkem 5 Washingtonské smlouvy Armáda České republiky zapojila do mezinárodní protiteroristické operace ENDURING FREEDOM v březnu 2002 vysláním kontingentu v počtu do 250 osob na území státu Kuvajt.


ENDURING FREEDOM (Trvalá svoboda)

Čeští vojáci působili v operaci EF na základě usnesení vlády č. 866 dne 11. 9. 2002, souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 137 ze 16. 10. 2002 a souhlasu Senátu Parlamentu ČR č. 477 ze dne 14. 11. 2002.

Kontingent byl tvořen velitelstvím, štábem, národním podpůrným prvkem a zesílenou 9. rotou chemické ochrany z Liberce. Součástí kontingentu byl speciální zdravotnický odřad.

Jednotka byla začleněna do účelového uskupení vojsk Combined Joint Task Force – Consequence Management (CJTF CM). Byla předurčena především k odstraňování následků použití zbraní hromadného ničení. Kontingent se podílel na radiačním, chemickém a biologickém zajištění vlastní základny. Úkoly kontingent plnil v součinnosti s jednotkami americké a německé armády.

Na žádost kuvajtské strany byl po celou dobu působení českého kontingentu na základně Camp Doha organizován výcvik v oblasti chemického zabezpečení. Jednotka prováděla pravidelný stmelovací výcvik s ostatními prvky sestavy CJTF CM a další zdokonalovací výcvik, který byl zaměřen na plnění stanovených úkolů v extrémních klimatických podmínkách a zvládnutí standardních činností jednotky v poušti.

V té době představovala 9. rota chemické ochrany 30 % kapacit spojenců v ochraně proti ZHN a vzniku havárií, její možnosti byly 4x až 10x vyšší než obdobných jednotek, zahrnovala i oblast BIO, ochranu proti průmyslovým toxickým látkám, měla vysoký stupeň ochrany vlastních vojáků a byla na vysokém stupni vycvičenosti a připravenosti.

Velitelem kontingentu byl plukovník Ing. Josef Prokš, kterého 5. srpna 2002 vystřídal podplukovník Ing. Dušan Lupuljev.
Velitelem roty byl major Ing. Jiří Gajdoš.

4. odřad radiační, chemické a biologické ochrany

Od září 2002, kdy došlo k rotaci, převzali úkoly jednotky příslušníci 4. odřadu radiační, chemické a biologické ochrany z Týna nad Vltavou. Ti pokračovali v působení na americké základně Camp Doha.Vzhledem k charakteru kontingentu Armády České republiky a jeho stupni vycvičenosti zařadil velitel CJTF-CM naši jednotku do odřadu prvního zásahu (CJTF-CM IRF).

Velitelem kontingentu byl plukovník Ing. Jan Weiser.
Velitelem odřadu se stal major Ing. Radek Černý.

1. prapor radiační, chemické a biologické ochrany

Na základě požadavku USA byl stávající odřad posílen a dne 1. února 2003 zahájil v Kuvajtu plnění operačního úkolu 1. prapor radiační, chemické a biologické ochrany v počtu 395 osob.V souladu s usnesením vlády a obou komor Parlamentu České republiky došlo k teritoriálnímu rozšíření možného působení jednotky o Tureckou republiku a Izrael.

Jednotka dostala i mandát k zapojení se do případného souboru mezinárodních opatření k vynucení splnění příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN. Mohla se rovněž zapojit do záchranných a humanitárních operací v oblasti v případě důvodného podezření z použití ZHN proti civilnímu obyvatelstvu, koaličním jednotkám a do likvidace následků katastrof.

Úkolem jednotky bylo zajistit ochranu koaličních sil a civilního obyvatelstva před záměrným použitím chemických, biologických, jaderných a radiologických zbraní či prostředků a před následky případných neúmyslných incidentů spojených s těmito zbraněmi nebo prostředky, včetně následků použití konvenční munice o velké explozivní mohutnosti. Úkol z odborného hlediska představoval zabezpečení radiačního, chemického a biologického pozorování společně se zajištěním dlouhodobé nepřetržité detekce a včasného varování.

1. česko-slovenský prapor radiační, chemické a biologické ochrany

Dnem 1. března 2003 začal plnit úkol v operaci EF společný 1. česko-slovenský prapor radiační, chemické a biologické ochrany v celkovém počtu 469 osob (z toho 400 příslušníků AČR a 69 příslušníků Ozbrojených sil Slovenské republiky). Tato společná jednotka vznikla rozšířením praporu o rotu radiační, chemické a biologické ochrany OS SR.

Pro splnění úkolů byly síly a prostředky společného česko-slovenského praporu dnem 8. března 2003 rozděleny na hlavní síly, které se skládaly z 1. a 2. odřadu radiační, chemické a biologické ochrany a zpětný odřad. Hlavní síly byly rozmístěny v Kuvajt City v prostoru Národního veletržního centra a zpětný odřad byl ponechán v dosavadním prostoru rozmístění na kuvajtské základně amerických ozbrojených sil Camp Doha.

Dnem 9. března 2003 začal 1. odřad rchbo plnit úkoly ve prospěch Civilní obrany státu Kuvajt s dobou pohotovosti k provedení zásahu do 60 minut od vydání rozkazu velitelem CJTF-CM a 2. odřad rchbo úkoly odstraňování následků použití zbraní hromadného ničení nebo vzniku havárií v prostoru odpovědnosti velitelství US CENTCOM, Turecké republiky a Státu Izrael s dobou pohotovosti do 120 minut od vydání rozkazu velitelem CJTF-CM.

Oba odřady prováděly nepřetržité monitorování radiační, chemické a biologické situace ve prospěch Civilní ochrany Státu Kuvajt a jednotka se přesunula zpět na základnu Camp Doha. Následně pak 1. česko-slovenský prapor radiační, chemické a biologické ochrany zahájil poskytování humanitární pomoci a lékařské péče v rámci schváleného návrhu na jeho zapojení do souboru mezinárodních opatření ke stabilizaci bezpečnostní situace a k poskytování humanitární pomoci a obnově Irácké republiky. Současně také jednotka zabezpečovala přijetí osob, výzbroje, techniky a materiálu 7. polní nemocnice a podílela se na výběru a výstavbě jejího prostoru rozmístění.

Velitelem kontingentu byl plukovník Ing. Dušan Lupuljev, kterému byla po dobu mise propůjčena ministrem obrany hodnost brigádní generál.
Velitelem jednotky byl kapitán Ing. Radek Černý.

V reakci na formální oznámení o ukončení bojových operací, ke kterému došlo dne 2. května 2003, a v souladu s rozhodnutím nadřízeného velitelství byla činnost 1. č-s. praporu rchbo ukončena. Přesun zpět do České republiky byl zahájen dne 7. května 2003 a ukončen dne 2. června 2003.

7. polní nemocnice

Po ukončení účasti praporu radiační, chemické a biologické ochrany v operaci Enduring Freedom v Kuvajtu na přelomu měsíců května a června 2003 převzala štafetu v krizové oblasti v operaci nazvané Iraqi Freedom 7. polní nemocnice Armády České republiky, která zahájila svou činnost v jihoirácké Basře v rámci humanitární operace 18. května 2003 za účasti ministra obrany Miroslava Kostelky.

Český vojenský kontingent v této oblasti tvořily následující prvky:

  • 7. polní nemocnice 155 osob – velitel plukovník MUDr. Mojmír Mrva
  • Vojenská policie 79 osob
  • Humanitární odřad 31 osob
  • Prvek NSE (National Support Element) 30 osob
  • Skupina CIMIC (pro vojensko civilní spolupráci) 13 osob

Po ukončení rotace 6. října 2003 byl velitelem českého vojenského kontingentu v Iráku plukovník gšt. Přemysl Škácha a velitelem 7. polní nemocnice AČR v Basře plukovník MUDr. Vojtěch Humlíček.

Vojenští lékaři a zdravotníci ukončili plnění operačního úkolu 20. listopadu 2003 a od 5. do 21. prosince se postupně vraceli zpět do České republiky. Za dobu svého působení v Iráku ošetřili 10 146 osob (9 112 iráckých obyvatel, 1034 příslušníků koaličních armád) a uskutečnili 242 operací. Celkem bylo v polní nemocnici hospitalizováno 308 osob.

Na základě usnesení vlády České republiky č. 1031 a schválení oběma komorami Parlamentu ČR vystřídali vojenské lékaře a zdravotníky na území Iráku vojenští policisté.

 
Všechny mise jsou seřazeny podle časové posloupnosti.Od shora až dolů.